fbpx

Bezpieczeństwo danych.

Większość użytkowników komputerów podczas swojej pracy doświadczyło utraty danych. Odzyskiwanie ich jest procesem kosztownym i czasochłonnym.

Dlatego w każdej firmie powinno się ze szczególną uwagą przyglądać procesowi sporządzania kopii zapasowych.

Dostosowanie systemów IT do wymogów RODO:

25 maja 2018 weszły w życie nowe dużo bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych. Art. 24 “Obowiązki Administratora” oraz Art. 32 “Bezpieczeństwo przetwarzania” to elementy ogólnego rozporządzenia które potrafią spędzać sen z powiek. Pomagamy naszym klientom w dostosowaniu się do nowych przepisów za równo na poziomie systemów IT jak i w tworzeniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

 

Szyfrowanie danych i procedury bezpieczeństwa:

Ochronę danych zaczynamy zawsze od dostosowania zasad bezpieczeństwa panujących w firmie do standardów europejskich opisanych w normie ISO/IEC 27001 lub RODO.

Wprowadzamy system zabezpieczeń oparty na 11 obszarach bezpieczeństwa. Proponujemy również szereg procesów mających na celu szyfrowanie danych i zabezpieczenie ich przed wglądem osób trzecich nie tylko po za firmą ale i wewnątrz firmy.

 

Etapy zabezpieczenia danych SBD (system bezpiecznych danych):

1) Zabezpieczanie przed utratą danych.
2) Szyfrowanie danych i wdrażanie procedury bezpieczeństwa (według standardów europejskich ISO 27001).
3) Bezpieczne usuwanie danych.

Proponujemy Państwo kompleksową usługę mającą na celu zabezpieczenie danych.

W naszej ofercie znajdują się dwa poziomy zabezpieczeń danych które możemy Państwu zaproponować.
a) Basic
b) High Protection

BASIC

✔ Zabezpieczenie przed utratą danych:

 • Hasła dostępowe do routerów, AP, serwerów min. 8 znaków.
 • Hasło do WiFi zawierające min. 8 znaków.
 • Backup danych z serwera za pomocą dysku na pamięci USB.
 • Kontrola backupu serwera co 3 dni lub raz w tygodniu.
 • Komputery użytkowników zabezpieczone hasłami.

✔ Szyfrowanie danych i wdrażanie procedury bezpieczeństwa (według standardów europejskich ISO 27001):

 • Ważne dane na dysku sieciowym.
 • Dokumenty zarządu w miejscu do którego dostęp jest możliwy tylko po podaniu loginu i hasła.
 • Backup danych z dysku sieciowego.

✔ Bezpieczne usuwanie danych:

 • Każdy dysk twardy z uszkodzonego komputera zostaje poddany niszczeniu fizycznemu.

HIGH PROTECTION

✔ Zabezpieczenie przed utratą danych:

 • Szyfrowanie komputerów i laptopów.
 • Dodatkowy backup danych na dysk sieciowy znajdujący się w innym pomieszczeniu niż serwer lub jeśli jest taka możliwość na innym piętrze.
 • Firewall (sprzętowy).
 • Hasła dostępowe do routerów, AP, serwerów min. 10 znaków (duże, małe litery, znaki specjalne).
 • Kontrola backupu serwera codziennie lub dwa razy w tygodniu.
 • Komputery użytkowników zabezpieczone silnymi hasłami.
 • Hasła wszystkich userów zabezpieczone w zalakowanej kopercie w sejfie.
 • Sieć WiFi dla gości wydzielona na innej pod sieci.

✔ Szyfrowanie danych i wdrażanie procedury bezpieczeństwa (według standardów europejskich ISO 27001):

 • Dane przechowywane w spersonalizowanych folderach na dysku sieciowym lub serwerze.
 • Dostęp do tych folderów po podaniu loginu i hasła użytkownika.
 • Odrębny udział dla każdego działu, ograniczenia dostępu dla osób nieupoważnionych.
 • Backup danych z komputerów lokalnych najważniejszych osób w firmie.

✔ Bezpieczne usuwanie danych:

 • Kopia zapasowa każdego dysku twardego z uszkodzonego komputera na dysku zewnętrznym zamkniętym w sejfie lub serwerowni.
 • Jeśli dysk jest sprawny dane zostają usunięte Metodą Gutmanna, a dysk może bezpiecznie zostać użyty do innego komputera.

DODATKOWO NA ŻYCZENIE:

 • Hasło do BIOSu.
 • Szyfrowane katalogi, dyski twarde za pomocą truecrypt lub innego podobnego narzędzia.
 • Pendrive zabezpieczony hasłem.
 • Dokumenty Word i Excel zabezpieczone hasłem.
logo